Piirkondade juhid

Piirkondade juhid

AHI eesmärgiks on igas Eesti piirkonnas alushariduses haridustehnoloogilise tegevuse arendamine ja toetamine. Seetõttu oleme otsinud ja ka leidnud igast maakonnast tublisi, julgeid ja innovaatilis alushariduses tegutsevaid innovaatoreid.
NB! Leht täieneb pidevalt.


Läänemaa

Jane Möll
Haapsalu Lasteaed Tareke, rühmaõpetaja
Kontakt: jane.moell@gmail.com
Maailm muutub ja haridus koos sellega. Liigume kaasava hariduse, nüüdisaegse õpikäsituse ja digipädevuste suunas. Erinevad digivahendid on kättesaadavad juba väga väikestele lastele. Seetõttu on meil lasteaiaõpetajatena väga oluline roll neid selles protsessis teadlikult toetada. Meie võimuses on õpetada neid juba varakult tegema digimaailmas õigeid otsuseid ning kasutama digivahendeid lisaks meelelahutusele ka õppimise ja enese harimise eesmärgil. Seega on just paras aeg hakata kaasama ka koolieelsetesse lasteasutustesse haridustehnolooge, kes oleksid abiks nii õpetajatele kui ka lastele digipädevuste arendamisel. AHI võrgustik ongi loodud spetsiaalselt alushariduse kontekstis, toetades just lasteaiaõpetajaid info- ja kommikatsioonitehnoloogia integreerimisel õppe- ja kasvatustegevustesse.


Lääne-Virumaa

Margit Pelli
Lääne- Virumaa AHI piirkondlik juht
Kontakt: margit.pelli@rla.edu.ee, telefon: +372 505 1683
​Töötan Rakvere Rohuaia lasteaias õppealajuhatajana.
AHI tegevus on minu arvates oluline, kuna tehnoloogiahuvilistel inimestel  on võimalus saada toetust ja tuge selleks, et mitmekülgselt ja targalt kasutada erinevaid haridustehnoloogia vahendeid ja võimalusi.Ester Tammoja
Tapa Lasteaed Pisipõnn, rühmaõpetaja
Kontakt: estertammoja@gmail.com
Digimaailm on põnev ja uudne. Juba kõrgharidust omandades valisin haridustehnoloogia suuna. Selleks, et teistele õpetada – peab ju ise rohkem teadma ja oskama.


Pärnu linn

Karin Peetsalu
Pärnu AHI piirkondlik juht
Kontakt: karinpeetsalu@gmail.com
Töötan Pärnu Tammsaare Lasteaias rühmaõpetajana.
Tänapäeva kiires muutuvas maailmas on oluline edastada ning jagada teadmisi nii lastele, lastevanematele, kui ka toetada teisi õpetajaid IKT vahendite kasutamisel. Suunata lapsi IKT vahendeid kasutam​a teadmiste omandamiseks ja täiendamiseks, mitte ainult ajaviiteks.
AHI tegevus loob võimaluse lasteaia õpetajatel vahetada mõtteid, teadmisi IKT tegevuste valdkonnas.

Tartu linn

Janne Otterklau
​Tartu LA Rõõmupesa õpetaja.
Kontakt: janneott@gmail.com
AHI on pakkunud mulle palju uut ja huvitavat IT maailmas. Püüan oma tegevusi (lastega) muuta IKT vahenditega mitmekesisemaks. Pean oluliseks olla muutustega ja uuendustega kursis nii palju kui võimalik. Meeldib olla koos toredate inimestega!


Tartumaa

Anneli Mõtsmees
Lohkva Lasteaia õppejuht,  AHI      asutajaliige, Tartumaa piirkonna tegevuse koordineerija. 
Kontakt: a.motsmees@gmail.com,  +372 5659644
Haridustehnoloogia alushariduses on olnud mulle hingelähedane alates 2015 aastast, kui õppisin Tallinna Ülikoolis haridustehnoloogi magistri erialal. Õpingute raames avardus mu maailmavaade ja ilmnes, et alushariduses on vaja haridustehnoloogia teemale laiemat kõlapinda. Alates sellest hetkest olen ennast pidevalt täiendanud ja samal ajal ka koolitanud lasteaiaõpetajaid erinevatel teemadel.

Tea Hermann
Kontakt: hermanntea@gmail.com,  +372 55686949
Töötan Lohkva Lasteaias õpetajana ja olen Tartumaa piirkonna tegevuse koordineerija.
Oma lapse arengut jälgides mõistsin, et elame järjest muutuvas ühiskonnas, kus meie lapsed puutuvad juba väga varases eas kokku erinevate IKT vahenditega. Lapsi on vaja suunata ning õpetada, kuidas kasutada IKT vahendeid õppimist toetavate abivahenditena ning mitte ainult ajaviitena. Õppides Tallinna Ülikoolis alushariduse pedagoogi haridustehnoloogi suunal sain minagi sealt selle nn tehnoloogiapisiku. 
AHI tegevus on väga oluline, sest siin saavad kokku inimesed, kes tegelevad lasteaias lastega ning üksteisega suheldes ja kogemusi vahetades, õpitakse, kuidas muuta lastele õppimist huvitavamaks ja kaasaegsemaks.

Valgamaa

Erelin Tumanov 
Kontakt: erelintumanov@gmail.com, 56273878 
Töötan Valga Valla lasteaias Kaseke lasteaiaõpetajana. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala ja oman bakalaureusekraadi. Alushariduse haridustehnoloogia on minu jaoks oluline, kuna läbi erinevate digivahendite saab muuta huvitavamaks ja mitmekülgsemaks laste igapäevased tegevused lasteaias. Oma töös on minul võimalik kasutada erinevaid digivahendeid: sülearvuti, projektor/ekraan, Bee-Bot programmeeritavad ja taaslaetavad põrandarobotid, digitaalne jutupliiats ning Ozobot robot. Erinevaid digivahendeid kasutame lasteaias selleks, et viia läbi huvitavaid õppetegevusi. Läbi oma tegevuse soovin julgustada kõiki lasteaia õpetajaid kasutama rohkem digivahendeid.

Viljandimaa

Merike Moks
asutus: Viljandi Lasteaed Krõllipesa 
amet: õppejuht
telefon: 53264642
e-mail: merike.moks@krollipesa.ee
aadress: Mängupesa õppehoone, Riia mnt.30, Viljandi Krõlli õppehoone, Kagu 9, Viljandi

Järvamaa

Kertu Viilup
Asutus: Paide Sookure Lasteaed
Amet: õppejuht
e-mail: oppealajuhataja@sookure.edu.ee, tel. 3852285
Töötan Paide Sookure Lasteaias õppejuhina ja olen samas lasteaias ka robootika töörühma eestvedaja. Haridustehnoloogia juurde jõudsin läbi oma poja, kes vaimustus juba väiksena legodest ja robotitest. Lasteaias robootikaringi juhtides nägin, kuidas robootika paneb laste silmad särama ja innustab lapsi tegutsema. IKT vahendid on meie lasteaias hetkel väga aktuaalne teema- õpime, avastame ja rõõmusta koos lastega uute huvitavate IKT võimaluste üle.