Rubriik: Õpiüritus

Rubriik: Õpiüritus

Pärnus toimus koolitus 27. 02. 20 “Uued vahendid lasteaias”
märts 12, 2020 Õpiüritus ahiht

Autor Karin Peetsalu Kus Robomiku koolitaja Rauno Unt tutvustas lasteaia õpetajatele ja juhtidele erinevaid vahendeid kasutamaks lõimitud õppetegevustes lastega. Matatalabi komplekt võimaldab varajases eas õppida programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse.  Qobo on ekraanivaba programmeerimist õpetav interaktiivne robot. Sobilik lastele vanuses kolm kuni kaheksa eluaastat. Selle kaartidel põhinev ülesehitus ja mängulised ülesanded arendavad laste loogilist

Read More

Esimene AHI suvekool
september 30, 2019 Õpiüritus, Suvekool ahiht

1.-2. augustil 2019 toimus Sokka Puhkemajas esimene Alushariduse Haridustehnoloogia Innovatorite ühenduse suvekool , mille teemaks oli tehnoloogia ja õuesõppe sidumine. Suvekooli esimesel päeval toimusid õppitoad, mille teemadeks oli QR koodi jaht, fotojaht, GPS kunst ja suunatud perspektiiviga fotograafia. Õpitubasid viisid läbi Kaire Kollom, Viljandi lasteaia Krõllipesa õpetajad Annika Loodus ja Lia Habakukk, Rakvere lasteaia Rohuaed

Read More

Lääne-Virumaa AHI aineühenduse õppepäev
aprill 16, 2019 Õpiüritus ahiht

Ester Tammoja 11.04.2019 toimus Rakvere Rohuaia lasteaias kolmas Lääne- Virumaa AHI aineühenduse õppepäev.  Kui eelmistel kokkusaamistel tutvustati kõiki lasteasutustes kasutusel olevaid roboteid pinnapealselt, siis sellel koolitusel tutvusime robotite Dash ja Doti kasutamisega põhjalikumalt. Alustasime äppide GO ja PATH laadimisega ja proovisime gruppides robotitega ülesandeid lahendada. See koolitus andis julguse ja oskused õpetajale tutvustada neid roboteid

Read More

Animatsiooni loomine ja meediakasvatus lasteaias
veebruar 21, 2019 Õpiüritus ahiht

13.03.2019 toimub Valgas, Kasekese lasteaias järgmine õpiüritus, mille teemaks on animatsiooni loomine ja meediakasvatus. Õpiüritusel räägime üldiselt animatsioonist ja meediakasvatusest ning proovime ise luua animatsiooni erinevate vahenditega. Seekord toimub õpiüritus AHI oma kulude ja jõududega. Lähtuvalt AHI-s kokkulepitud reeglistikust, on kõigile AHI täisliikmetele õpiüritus tasuta. Toetavatele liikmetele on õpiürituse osalustasu 5 eurot. Peale 8. märtsi

Read More

Pärnu piirkonna õpiüritus – lasteaiaõpetajad õppisid roboteid kasvatustegevuses kasutama
november 30, 2018 Õpiüritus ahiht

Artikkel Pärnu Postimehest. Pärnu spordihallis õppisid lasteaiaõpetajad alushariduse haridustehnoloogia innovaatorite grupi õpiüritusel „Õpetajalt õpetajale“, kuidas kasutada õpirobotit BeeBot laste lõimitud õppes. “Lasteaias kasutatakse BeeBoti tegevuse mitmekesistamiseks ja lõimitud õppetegevuses. Laps saab roboti abil otsida tähti, tänu millele moodustub sõna, mida just taheti selgeks õppida. Samuti saab ta programmeerida roboti nii, et robot liiguks täpselt sinna,

Read More

Õpiüritus Digitehas
november 4, 2018 Õpiüritus, Projektid ahiht

​15.10. 2018 toimus Viljandis Midrimaa lasteaias teine õpiüritus “Digitehas”. Selle õpiürituse eesmärgiks oli tutvustada erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamise  võimalusi lasteaia õppetegevustes.  Õpiürituse erinevaid õpitubasid viisid läbi AHI liikmed ja aktiivsed õpetajad. Päeva lõpuks sai kokkukogutud osalejate muljed, mis olid ainult positiivsed. Õhku jäi kõlama soov, et selliseid õpiüritusi ka edaspidi korraldataks.

Õpiüritus “21. sajandi oskused eesti lasteaias
oktoober 1, 2018 Õpiüritus, Projektid ahiht

27. septembril toimus Tallinnas, Padriku lasteaias õpiüritus “21. sajandi oskused Eesti lasteaias!” Õpiüritus oli   projekti “Alushariduse pedagoogide digivõimekuse tõstmine” teine tegevus, mida toetas INNOVE   „8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine”, “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusjuhid“ meetme raames. Õpiüritus toimus koostöös Tallinna Ülikooliga, mille õppejõud Kaire Kollom ja Linda Helene Sillat viisid läbi koolituse digipädevuste ja 21. sajandi oskuste teemal. Õpiürituse teises

Read More

Alushariduse haridustehnoloogia innovaatorid tegutsevad
juuni 17, 2018 Õpiüritus ahiht

15. juunil, 2018 toimus esimene MTÜ AHI ametlik kokkusaamine Tartus, Rõõmupesa lasteaias. Kohale tuli 15 asjalikku ja aktiivset innovaatorit, kelle jaoks on tehnoloogia tark kasutamine lasteaias oluline.Kokkusaamisel kogusime kokku kohalolnute arvamuste alusel tehnoloogilise hetkeseisu Eesti alushariduses. Kaardistasime meie vajadused, võimalused, puudused ja tugevused. Ajurünnaku tulemusel tuli palju häid mõtteid ja ideid, kuidas paremini haridustehnoloogia valdkonna arengut alushariduses

Read More