Silt: Innove

Silt: Innove

Õpiüritus Digitehas
november 4, 2018 Õpiüritus, Projektid ahiht

​15.10. 2018 toimus Viljandis Midrimaa lasteaias teine õpiüritus “Digitehas”. Selle õpiürituse eesmärgiks oli tutvustada erinevate tehnoloogiliste vahendite kasutamise  võimalusi lasteaia õppetegevustes.  Õpiürituse erinevaid õpitubasid viisid läbi AHI liikmed ja aktiivsed õpetajad. Päeva lõpuks sai kokkukogutud osalejate muljed, mis olid ainult positiivsed. Õhku jäi kõlama soov, et selliseid õpiüritusi ka edaspidi korraldataks.

Õpiüritus “21. sajandi oskused eesti lasteaias
oktoober 1, 2018 Õpiüritus, Projektid ahiht

27. septembril toimus Tallinnas, Padriku lasteaias õpiüritus “21. sajandi oskused Eesti lasteaias!” Õpiüritus oli   projekti “Alushariduse pedagoogide digivõimekuse tõstmine” teine tegevus, mida toetas INNOVE   „8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine”, “Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusjuhid“ meetme raames. Õpiüritus toimus koostöös Tallinna Ülikooliga, mille õppejõud Kaire Kollom ja Linda Helene Sillat viisid läbi koolituse digipädevuste ja 21. sajandi oskuste teemal. Õpiürituse teises

Read More